Program Spotkania

Czwartek, 17 maja 2018

9:30
Rozpoczęcie Herring Szczecin Golf Cup 2018 na polu golfowym w Binowie

14:00
Wręczenie nagród dla zwycięzców Herring Szczecin Golf Cup w Binowie

Piątek, 18 maja 2018

12:00
Spotkanie gości Herring Szczecin z Prezydentem Szczecina Piotrem Krzystkiem w Urzędzie Miejskim w Szczecinie

19:00
Uroczyste rozpoczęcie spotkania i wręczenie wyróżnień „Laur Bałtyku"

20:00
Otwarcie części gastronomicznej

21:00
Tort ufundowany przez firmę C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o. z okazji jubileuszu 160-lecia

22:00
Początek zabawy dyskotekowej

3:00
Zakończenie spotkania